Danish(DK)English (United Kingdom)
Djævel nummer 4: Salgsstøtte

Kend din plads

I et teknisk salg er det vigtigt at sælgeren og den teknisk specialist arbejder tæt sammen, og forstår hinandens roller.

Det er en arbejdsmetode jeg har haft stor success med: i tæt samarbejde med sælgere og andre kolleger at gøre tekniske produkter forståelige og anvendelige for potentielle kunder.

Jeg kan hjælpe ved at:

 • være med til at opsamle, organisere og fortolke kundernes ønsker og krav og besvare deres spørgsmål
 • præsentere løsninger og visioner
 • besvare formelle udbud - sammen med partnere eller alene
 • undervise og mentorere kunder, partnere og kolleger
 • planlægge, udføre og afrapportere proof-of-concept projekter
 • planlægge og lede kick-off og review møder

- i det hele taget være en venlig, vedholdende og ærlig forretningspartner for kunden og dermed vinde dennes tillid.

Udvalgte referencer

 • Financiel institution (rammesalg af infrastruktur)
 • Offentlig institution (rammesalg af infrastruktur)
 • Logistikselskab (konsolidering og strategisk udbygning af applikationsplatforme, portal platform)
 • Bank (rammesalg af applikationsplatform)
 • Pensionsselskab (rammesalg af applikationsplatform)
 • Teleselskab (rammesalg af applikationsplatform, talrige udvidelser)
 • Teleselskab (applikationsplatform)
 • Partner (et antal rammesalg af infrastruktur og applikationsplatform)
 • Kreditforening (applikationsplatform)
 • Logistikselskab (rammesalg af applikationsplatforme)